Weekly News

Јавни набавкиБарања за прибирање на понуди


 • 1. Лесно масло за греење за 2018 год. преземи
 • 2. Гориво за млазни мотори ГМ1 (ЈЕТ А-1) преземи
 • 3. Здравствени прегледи на вработени преземи
 • 4. Колективно осигурување на вработени преземи
 • 5. Набавка на дигитални сертификати за потребите на Дирекцијата за заштита и спасување преземи
 • 6. Осигурување на возила за 2018 година преземи
 • 7. Перење визила преземи
 • 8. Поправка и одржување на хардверска опрема преземи
 • 9. Технички преглед на моторни возила за 2018 година преземи
 • 10. Поправка и сервисирање на лесни возила преземи
 • 11. Набавка на канцелариски материјали за 2018 преземи

Потпишани договори


 • 1. Лесно масло за греење за 2018 год. преземи
 • 2. Гориво за млазни мотори ГМ1 (ЈЕТ А-1) преземи
 • 3. Набавка на дигитални сертификати за потребите на Дирекцијата за заштита и спасување преземи

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации