Weekly News

Организација

Дирекцијата за заштита и спасување ја раководат Директор и Заменик директор.


Организацијата на Дирекцијата е уредена со Правилникот за организација на работа и според кој постојат 6 Сектори со 21 Одделение, 2 Самостојни Одделенија и 35 Подрачни Одделенија.


 • Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за заштита и спасување преземи
 • Органограм на Дирекцијата за заштита и спасување преземи

 • Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Измена 1 на Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Измена 2 на Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Измена 3 на Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Измена 4 на Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Измена 5 на Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Измена 6 на Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Измена 7 на Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Измена 8 на Правилник за систематизација на работни места преземи

 • Систематизација Консолидиран текст 08.01.2019 преземи

 • Список на вработени раководни лица преземи

Офицер за заштита на лични податоци


Емилија Путилин

 • е-маил: emilja.putilin@dzs.gov.mk
 • Тел: 02 2433 328

Контакт лице за заштитено внатрешно информирање


Димче Митевски

 • Раководител на одделение за техника и материјално - техничко опремување во Сектор за материјално - техничко опремување и одржување
 • е-маил: Dimce.Mitevski@dzs.gov.mk
 • Тел:Тел. 02 2433 366

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации