Weekly News

11/09/2018

Одржан работен состанок во Дирекцијата за заштита и спасување со ТППЕ


На ден 11 септември 2018 година, во Касарната Гоце Делчев во Скопје, по покана на Директорот Аднан Џафероски е одржан работен состанок на кој присуствуваа командирите на територијалните противпожарни единици во Република Македонија со основна цел согледување на состојбата и размена на мислења со присутните за проблемите и активностите на ТППЕ и концептот за идниот развој и функционална поставеност. На состанокот присуствуваа заменик министерот Дејан Павлевски со соработниците од Министерството за локална самоуправа, помошник Директорот на Бирото за јавна безбедност Тони Станковски од Министерството за внатрешни работи со соработниците, раководителот на сектор за заштита и спасување од ЕЛС на Град Скопје и вработените од Дирекцијата за заштита и спасување.

Појдовна основа за расправа беа заклучоците од прелиминарниот состанок на оваа тема одржан минатата година на 07.09.2017 година. Во расправата е повторно констатирана незавидна состојба на пожарникарството во Република Македонија, организираноста и делувањето на ТППЕ, напластените проблеми во областа на нормативното делување, работните односи, човечките ресурси,опремувањето,распределбата и одржувањето на МТС и опрема,проблемите во врска со обуката,оспособувањето за звањето пожарникар и финансирањето.

Заклучено е да се формираат работни групи со цел да се предложат итни мерки до Владата и надлежните структури во Републиката со цел да се изнајде системско решение за оперативно делување на ТППЕ и статусно решавање во рамките на утврдената дејност.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации